Hostáň, Jan: Ve skautském táboře. Praha: Dědictví Komenského, 1933.

Hostáň, Jan: Ve skautském táboře
Praha: Dědictví Komenského, 1933
Ilustroval: Jiří Wála
Vydal: Dědictví Komenského, literární sdružení učitelské, Praha I., Masarykovo nábř. č. 6
Tisk: Pokrok, Praha II.
Vydání: 2. (1. vydání vyšlo pod názvem Ve stanu divokých skautů v roce 1924)
Cena: brož. 12 Kč
Edice: Knižnice mládeže. Spisů dědictví Komenského č. 327
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 111


celoplátěné desky obálka poloplátěné desky
celoplátěné desky obálka poloplátěné desky
titulní list
titulní list