Kovář, Josef: Prázdniny v táboře Dívčí válka. 1940.


desky titulní list
desky titulní list