Lehovec-Fišer, J. J. [Jan Jaroslav Lehovec]: Tábor vodáků. Praha: Rebcovo nakladatelství, 1946.

Lehovec-Fišer, J. J.: Tábor vodáků
Praha: Rebcovo nakladatelství, 1946
Ilustroval: Jiří Vook
Obálka: Jiří Vook
Obálkový název: Vodáci
Grafická úprava: Jiří Vook
Vydal: Rebcovo nakladatelství v Praze za redakce Josefa Rodena
Tisk: národní správa J. Steinbrener ve Vimperku
Náklad: 3000 výtisků
Cena: váz. 100 Kčs
Rozměr: 18x24 cm
Stran: 183


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list