Mejsnar, Karel: Cesta po Polsku. 1935.


obálka titulní list
obálka titulní list