Wála, Jiří: V kanoích napříč Evropou. Praha: Česká grafická unie a. s., 1928.

Wála, Jiří: V kanoích napříč Evropou
Praha: Česká grafická unie a. s., 1928
Ilustroval: Jiří Wála
Obálkový název: Kanoí napříč Evropou
Tisk: Unie v Praze
Edice: Země a lidé, svazek LXXIX.; rediguje Dr. Stanislav Nikolau
Rozměr: 14x20 cm (váz.)
Stran: 192
Pozn.: Výpravy se zúčastnili též vodní skauti (viz str. 11). V knize je řada ilustrací a několik fotografií se skauty v krojích. Příběh vyšel též na pokračování v 6. ročníku časopisu Širým světem (1928-1929).


desky titulní list
desky titulní list