Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946.

Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Junácké scénické pásmo k poctě zakladatele československého junáctví prof. A. B. Svojsíka u příležitosti oslavného junáckého Svojsíkova roku 1946
Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946
Sestavil: Jaroslav Svojše, Kraslice
Tisk: Knihtiskárna Gustav Rühle, Kraslice, nár. správce Vilém Staněk
Administrace: Obl. ref. junácká výchova, Plzeň, U tržiště 1
Edice: Skautské příručky západočeské oblasti Junáka, sv. 4
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 8
Pozn.: Tato publikace se liší od ostatních příruček západočeské oblasti o něco menším formátem a především kvalitním tiskem (ostatní příručky byly tištěny pouze litograficky)


obálka titulní list
obálka titulní list