Vachek, Emil: Ostromíři. Praha: Alois Hynek, 1948.

Vachek, Emil: Ostromíři
Praha: Alois Hynek, 1948
Ilustroval: J. Goth
Obálka: J. Goth
Grafická úprava: Alois Chvála
Tisk: Jiří Jelen, Mělník, písmem Ratio
Náklad: 6600 výtisků
Cena: brož. 105 Kčs, váz. 135 Kčs
Rozměr: 18x24 cm
Stran: 239
Pozn.: Nejde o skautskou knihu. V roce 1969 se stala námětem pro kreslený seriál, otiskovaný v časopise Junák.


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list