Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Ars, 1923.

Driml, Karel: Sluneční údolí. Hra ze života Indiánů.
Praha: Ars, 1923
Ilustroval: Jos. Wenig
Vydal: firma Ars, umělecká agentura a nakladatelství (Karel Waszmuth), Praha II., Národní tř. 24, Šlikův palác (v mém vydání tento údaj přelepen textem Nákladem knihtiskárny a nakladatelství “Loutkáře”, společnosti s. r. o. v Chocni)
Tisk: Závod pro graf. umění Jan Zieglosser, Král. Vinohrady 1095
Cena: 5 Kč
Další údaje: Provozovací právo zadává výhradně Spolek českých spisovatelů belletristů “Máj”, Praha II., Národní třída 18. Každé provozování bez povolení stíhá se soudně.
Rozměr: 12x19 cm
Stran: 32


obálka titulní list
obálka titulní list