Vašáková, Marie: Povídky z pozurecké myslivny. Praha: Státní nakladatelství, 1938.

Marie Vašáková: Povídky z pozurecké myslivny
Praha: Státní nakladatelství, 1938
Ilustroval: F. V. Eisenreich
Tisk: Státní nakladatelství
Cena: 10 Kč
Edice: Knihovna pro mládež SAD, svazek 57
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 128
Pozn.: Hrdinové příběhu se zúčastní skautského tábora (viz kapitola 10 - Do skautského tábora)


obálka obrázek v knize titulní list
obálka obrázek v knize titulní list