Hubálek, K. O.: Skauting. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923.

Hubálek, K. O.: Skauting. Žert o jednom jednání
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze VII., společnost s r. o.
Cena: 4,30 Kč
Edice: Dětské divadlo, svazek XX
Ediční číslo: Publikace 472
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 62
Pozn.: Svazek obsahuje dále hry Dvacátý osmý říjen 1918 (str. 21-35) a Socialisace (str. 37-62). Hra je zmiňována v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 243).


obálka titulní list
obálka titulní list