Eastman, Charles Alexandr [Ohiyesa]: Indián v mládí. 1915.

Podle údajů 10,50 Kč na obálce byla tato obálka tištěna až po roce 1918, podle některých náznaků snad v roce 1922. Knižní blok je však stejný, nejde tedy o nové vydání, ale pouze o obálkové vydání prvního vydání.
Desky 2 byly zcela jistě použity u původního vydání 1915 - v knize je na konci vevázána reklama z tohoto roku.


desky 1 desky 2 obálka 1
desky 1 desky 2 obálka 1
obálka 2 sešitová obálka titulní list
obálka 2 sešitová obálka titulní list