Wolker, Jiří: Mladistvé práce prózou. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1954.

Jiří Wolker: Mladistvé práce prózou
Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954
Tisk: Brněnské knihtiskárny
Náklad: 10400 výtisků
Cena: brož. 18 Kčs, váz. 24 Kčs
Edice: Knihovna klasiků, Spisy Jiřího Wolkra, svazek čtvrtý
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 496
Pozn.: Obsahuje kromě jiného oba Wolkrovy táborové deníky (1916, 1917), dále “Skautský proslov” a stať “Skauting a sokolství”.


přebal
přebal