kol.: Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J. [Praha]: Ústřední rada skautů D. T. J., 1930.

kol.: Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J.
[Praha]: Ústřední rada skautů D. T. J., 1930
Vypravili: J. Hejl a L. Relich
Ilustroval: J. Skůček
Tisk: Lidová knihtiskárna A. Němec a spol. v Praze II., Hybernská ulice čís. 7
Cena: 2 Kč
Další údaje: K slavnostem mládeže Děln. tělocvič. jednot 27.–30. června 1930.
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 24
Pozn.: V úvodu je zmiňován stejnojmenný sborník z minulého roku a avizovány další sborníky. Zatím nedoloženo. V časopise Zlatá brána roč. 9 (1927-28) č. 2 je text: Skautské drobnosti z Olympiady (míněna II. dělnická olympiáda v červenci 1927): Skautský časopis "Hlas tábora" vycházel v 700 výtiscích, vyšel 4krát a byl vždy prodán.
Sborník obsahuje příspěvky nejrůznějšího zaměření od krátkých povídek přes tábornické rady až po organizační pokyny. Zařazení mezi příručky je proto nepřesné.


obálka titulní list
obálka titulní list