Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. Brno: Klen, 194?.

Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. 4 aktovky pro vlčata
Brno: Klen, [194?]
Vydal: Klen, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská ulice 69
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Obsahuje 4 aktovky:
1. Soud ve vlčáckém táboře
2. Strach má velké oči
3. Začarovaný kůň
4. První jitro ve vlčáckém táboře
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 7 + 6 +9 + 13 (každá aktovka stránkována samostatně)


obálka
obálka