Volkenstein, V.: Maugli. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931.

Volkenstein, V.: Maugli. Divadelní hra pro děti podle R. Kiplinga v 5 jednáních.
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931
Přeložil: Václav Valenta - Alfa
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Parze VII., Bělského tř. 967, Společnost s r. o. Filiálka v Brně, Masarykova 22/24, a v Banskej Bystrici.
Cena: 7,20 Kč
Edice: Dětské divadlo, svazek XLVIII; řídí Fr. Heran
Ediční číslo: 924
Další údaje: Repertiorní hra „Státního dětského divadla“ v Leningradě, Rusko. Hra vypravená po prvé ve „Státním dětském divadle“ roku 1920 režisérem G. Paskarem podle návrhů V. Andrejeva a hrána v této výpravě do března 1923 160kráte.
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 54 + 2 strany reklam na konci


obálka titulní list
obálka titulní list