Němec, František [sestavil]: Buď připraven. Hodonský skaut. Hodonín: Sbor Svazu junáků skautů a skautek Č. S. R., 1935.

Němec, František: Buď připraven. Hodonský skaut
Hodonín: Sbor Svazu junáků skautů a skautek Č. S. R., 1935
Upravil: František Němec, zást. okres. zpravodaje Hodonín
Tisk: knihtiskárna R. Fencla v Hodoníně
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 64, z toho vlastního textu 53, zbytek reklamy


obálka propagační leták titulní list
obálka propagační leták titulní list