kol.: Památník vydaný Místním sdružením Svazu Junáků Skautů R. Č. S. v Dobrušce. 1933.


druhá strana obálky obálka titulní list
druhá strana obálky obálka titulní list