Novák, Jan: Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů republiky Československé za léta 1930 a 1931. 1932.

Petr Molík uvádí ve svém "Zpravodaji sběratelů mládežnických odznaků" č. 14 a 16 jako jeden z pramenů i "Výroční zprávu Svazu za rok 1934". Zatím nedoloženo.


obálka titulní list
obálka titulní list