Osma hlásí. 1936.

Osma hlásí. K pětiletí oddílu. Plzeň 1936 (8. odd. Svazu), 4°, 5 listů. Cyklostyl, Kč 1
Nonni, str. 11