Pamětní list - pětiletí Junáctva Mladé generace Č. O. B. 1928.

Pamětní list - pětiletí „Junáctva“ Ml. generace Č. O. B., Plzeň 1928, 24 s.
Nonni, str. 12

Pamětní list Pětiletí Junáctva Mladé generace Č. O. B. (= Čs. obchodnické besedy). Plzeň, n. vl. 1928, 24 s.
Palivec, str. 169