Skautské majales. Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků skautů R. Č. S., 1932.

Skautské majales
Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků skautů R. Č. S., [1932]
Rozměr: 23x31 cm
Stran: 12, dále na začátku a na konci po 4 stranách reklam


obálka
obálka