Skautský almanach vydaný při příležitosti otevření skaut. domova v Hradci Králové. 1934.


obálka titulní list
obálka titulní list