Sraz župy Riegrovy SJS a S RČS v Ml. Boleslavi 8.-10. 6. 1935. 1935.

Sraz zupy Riegrovy SJS. a S. RČS v Ml. Boleslavi 8.-10. 6. 1935. Ml. Boleslav 1935 (Sbor Svazu), 8°, 20 s., Kč 1
Nonni, str. 12

Sraz župy Riegrovy SJS a skautek RČS v Mladé Boleslavi. 8. 10. 1935. Mladá Boleslav, Sbor SJS 1935, 20 s.
Palivec, str. 172