Vystoupení Spartakových skautů práce na II. spartakiadě FPT. ve dnech 1., 5., 6. a 8. července 1928 v Praze na Letné. 1928.

Vystoupení Spartakových skautů práce na II. Spartakiádě F. P. T. ve dnech 1., 5., 6., 8. července 1928 v Praze na Letné. P 1928 (Fed. prol. těl.), 8°, 32 s.
Nonni, str. 13


obálka titulní list
obálka titulní list