Zahraniční zpravodaj. Vydáno u příležitosti plzeňského sjezdu S. S. RČS. 1922.

Zahraniční zpravodaj. Vydáno u přílež. plzeňského sjezdu S. S. RČS (3. odd.) Plzeň 1922, 4°, 16 s., Rozebráno
Nonni, str. 13


obálka
obálka