Kraus, František [sestavil]: 85 let prvního presidenta RČS Dr. T. G. Masaryka 1850-1935. 1935.

85 let prvního presidenta ČSR dra T. G. Masaryka 1850-1935. Uspořádal Fr. Kraus, perokresby J. Krejčího. Blatná 1935 (Sbor Svazu), 8°, 16 s.
Nonni, str. 13


insertní část obálka titulní list
insertní část obálka titulní list