kol.: Památník Junáckého střediska Javor v Čes. Třebové. Česká Třebová: Junácké středisko „Javor“, 1946.

Památník Junáckého střediska „Javor“ v Čes. Třebové
Česká Třebová: Junácké středisko „Javor“, 1946
Obálka: St. Víša
Obálkový název: Středisko Javor Česká Třebová
Tisk: Josef Horák v České Třebové
Administrace: F. Navara, knihařství v České Třebové
Další údaje: Vydáno u příležitosti otevření „Junáckého domova Fr. Dostála“
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 32, z toho vlastního textu 22, zbytek reklamy


obálka titulní list
obálka titulní list