kol. [Redakční kroužek SPJ a Junáka v Čáslavi, sestavil]: Pamětní almanach k slavnostnímu otevření Junáckého domova v Čáslavi. 1947.

Pamětní almanach k slavnostnímu otevření Junáckého domova v Čáslavi 28. září 1947
Čáslav: SPJ Čáslav, 1947
Sestavil: Redakční kroužek SPJ a Junáka v Čáslavi
Obálka a linoleořez: Slávek Vodochodský a Karel Kalina
Obálkový název: Junák Čáslav září 1947
Tisk: Josef Frengl, Čáslav
Vydání: 1.
Cena: 10 Kčs
Rozměr: 15x20 cm
Stran: 68, z toho vlastního textu 44, zbytek reklamy


obálka titulní list
obálka titulní list