Skautský almanach vydaný u příležitosti otevření junáckých kluboven v Hradci Králové v červnu 1969. 1969.


obálka
obálka