Kalenský, Josef [Josef Urbánek]: U táborového ohně v Údolí Lovce jelenů. Praha: Vojtěch Šeba, 1940.

Kalenský, Josef: U táborového ohně v Údolí Lovce jelenů
Praha: Vojtěch Šeba, [1940]
Ilustroval: Miloš Novák
Tisk: Prota, Praha XIV., Jaromírova 21
Cena: 80,- (tužkou)
Rozměr: 18x25 cm
Stran: 436
Pozn.: Vůdce vypráví skautům u táborového ohně dobrodružné příběhy. Mezi jednotlivými večery se dozvíme pouze na několika řádcích o táborových událostech (str. 5-8, 43-44, 87-88, 137-138, 199-200, 248-250, 308). Prvních pět příběhů je silně zestručněná Cooperova pentalogie Lovec jelenů, Poslední Mohykán (kapitoly Orlí Oko, Ve lví jámě), Stopař, Průkopníci (kapitola Na jezeře Otsego) a Prérie (kapitola Stopařův konec). Poslední příběh nese název Mezi piráty (předloha dosud nezjištěna, o Londonův román Joe mezi piráty se nejedná). Na straně 258 příběh končí, skauti z tábora odjíždějí. Následuje rozsáhlejší příběh bez jednotného názvu (první kapitola se jmenuje Kormidelník), jako autor je uveden kapitán K. Maclure.


desky 1 desky 2 titulní list
desky 1 desky 2 titulní list