Novosadová, Libuše: Petrova dobrodružství. Zlín: Tisk, 1933.

Novosadová, Libuše: Petrova dobrodružství
Zlín: Tisk, 1933
Ilustroval: Fr. Vrobel
Vydal: Tisk, s. s r. o., knihkupectví Baťovy služby veřejnosti
Tisk: Knihtiskárna J. Guska v Kroměříži
Rozměr: 16x22 cm
Stran: 111
Pozn.: Kniha obsahuje malou epizodu, kdy hrdina vstoupil mezi skauty (kapitola První vítězství) a dvě ilustrace se skautskou tématikou.


obálka obrázek v knize titulní list
obálka obrázek v knize titulní list