Talík, Alois Fr. [a kol.]: Almanach sjednocené tělovýchovy a sportu. 194?.

Pozn.: Jedná se o knihu Sport a tělovýchova v pohraničí (1946), vydanou pod jiným názvem. Jinak jsou zřejmě totožné.


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list