Dvořák, Jiří [Sopka, uspořádal]; Průcha, Karel [uspořádal]: I. sjezd výchovného odboru Junáka a junáckých profesorů a učitelů. Praha: Výchovný odbor junáckého kmene Junáka, ústředí skautské výchovy, 1946.

I. sjezd výchovného odboru Junáka a junáckých profesorů a učitelů
Praha: Výchovný odbor junáckého kmene Junáka, ústředí skautské výchovy, [1946]
Uspořádal: Jiří Dvořák - Sopka a Karel Průcha
Název v tiráži: I. sjezd Výchovného odboru Junáka v Praze 1. a 2. XII. 1945
Tisk: Rotan, Lucerna (rozmnoženo)
Rozměr: 21x29 cm
Stran: 40


obálka
obálka