Chalupný, Emanuel: Pamětní list k desátému výročí práce Sboru skautů v Táboře. 1929.


obálka titulní list
obálka titulní list