kol.: Sjezd a závody Jiráskovy oblasti Junáka v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 15., 16. a 17. května 1948. 1948.

Sjezd a závody Jiráskovy oblasti Junáka v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 15., 16. a 17. května 1948
Králíky pod Sněžníkem: Sdružení přátel Junáka, 1948
Obálkový název: Junák - středisko v Králíkách zve Vás srdečně na Závody a sjezd východočeské – Jiráskovy skautské oblasti v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 16.-17. května 1948
Tisk: Josef A. Schiller, graf. ústav a papír. prům. nár. spr. v Králíkách p. Sněž.
Vydání: 1.
Náklad: 4000 výt.
Rozměr: 15x20 cm
Stran: 12 + 12 stran reklam na konci


obálka titulní list
obálka titulní list