Ostříž. U příležitosti 10. výročí založení vydává 6. odd. Ostříži Olomouc. 1978.

Oddíl vznikl v roce 1968 jako junácký.


obálka
obálka