Kotzman, A.: Zemský sjezd moravských a slezských oddílů Svazu skautů republiky čsl. 29. a 30. VI. 1928 v Brně (Všem 1.). 1928.


obálka
obálka