Kongres národů - Skautské dny v Hranicích dne 5. a 6. července 1933. Hranice: Místní sdružení Svazu Skautů, 1933.

Kongres národů. Skautské dny v Hranicích dne 5. a 6. července 1933
Hranice: Místní sdružení Svazu Skautů, [1933]
Obálka: Mateičuk Oskar
Tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích
Rozměr: 15x23 cm
Stran: 28 (část každé stránky tvoří reklamy)


obálka titulní list
obálka titulní list