Skautský večer pořádaný 1. oddílem Junáka ve Velkém Meziříčí dne 2. května 1946. 1946.

Skautský večer pořádaný 1. odd. Junáka ve Velkém Meziříčí dne 2. května 1946 ve 20 hod. v sokolovně. Velké Meziříčí, Junák 1946, 8 s. U příležitosti 10 let trvání oddílu (1936-1946).
Palivec, str. 172


obálka titulní list
obálka titulní list