Hire, Jean de la: Tři hoši za oceánem. 1936.


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list