Kalenský, Josef [Josef Urbánek]: U táborového ohně v Údolí Lovce jelenů. Praha: Vojtěch Šeba, 1946.

Kalenský, Josef: U táborového ohně v údolí Lovce Jelenů
Praha: Vojtěch Šeba, 1946
Ilustroval: Miloš Novák
Tisk: E. a J. Vondruška, Zbraslav
Vydání: 2.
Náklad: 3300 výtisků
Cena: brož. 150 Kč, váz. 180 Kč
Rozměr: 17x24 cm
Stran: 366 + 2 strany reklam na další knihy (Dobrodružné prázdniny, Skautské slovo, V táboře pod Malinovou horou)
Pozn.: Vůdce vypráví skautům u táborového ohně dobrodružné příběhy. Mezi jednotlivými večery se dozvíme pouze na několika řádcích o táborových událostech (str. 5-7, 37-38, 74-75, 116, 167, 207-209, 257-258). Prvních pět příběhů je silně zestručněná Cooperova pentalogie Lovec jelenů, Poslední Mohykán (kapitoly Orlí Oko, Ve lví jámě), Stopař, Průkopníci (kapitola Na jezeře Otsego) a Prérie (kapitola Stopařův konec). Poslední příběh nese název Mezi piráty (předloha dosud nezjištěna, o Londonův román Joe mezi piráty se nejedná). Na straně 258 příběh končí, skauti z tábora odjíždějí. Následuje rozsáhlejší příběh bez jednotného názvu (první kapitola se jmenuje Kormidelník), jako autor je uveden kapitán K. Maclure.


desky přebal titulní list
desky přebal titulní list