Nevrlý, Miloslav: Karpatské hry. [Ústí nad Labem]: TJ Slavoj Severotuk, 1986.

Nevrlý, Miloslav: Karpatské hry
[Ústí nad Labem]: TJ Slavoj Severotuk, 1986
Předmluva: Leopold Kukačka
Ilustroval: Zdeněk Urban
Grafická úprava: Zdeněk Urban
Opsala: Jitka Kubínová
Vydal: TJ Slavoj Severotuk, oddíl vysokohorské turistiky, pro vnitřní potřebu turistických odborů a oddílu ČSTV
Tisk: STZ Ústí n. L., odd. reprografie
Vydání: 2.
Náklad: 600 Ks
Rozměr: 15x27 cm
Stran: 108


přebal titulní list
přebal titulní list