Psohlavec. 1914, 1918, 1920, 1922.

Čísla

ročník 1 (1914): 1, 2
ročník 2 (1918): 1, 2, 3–4, 5–6
ročník 3 (1920): 1, 2, 3
ročník 4 (1922): 1–2, 3–4 (celkem 28 stran)

Další údaje z časopisu

1. ročník
Neoznačené první číslo - duben 1914.
„Psohlavec“ je soukromým listem junáckým oddílu „Pražských psohlavců“. Sídlo na Král. Vinohradech, Sady Svat. Čecha, Chlapec. škola obecná. Dozor vede vůdce Dr. Jan Hořejší, Vršovice, Kolárova ul. 17. Řídí střídavě rádcové. Cena 30 hal.
Celé číslo je psáno ručně a rozmnoženo. Místy špatně čitelné v závislosti na rukopisu autora.
20 stran.
Rozměr 15x21 cm
Druhé číslo nebylo dosud nalezeno.

2. ročník
podtitul Časopis skautských odborů „Psohlavců“.
Vydává družina „Vlků“ a „Lišek“ (č. 1, 2), vydává pražský oddíl (č. 3–4, 5–6).
Čísla jsou ručně psána a rozmnožena.
Jednotlivá čísla jsou označena „ročník II“ a měsíci duben, květen, červen-červenec, srpen-září 1918. Mají 20, 16, 32 a 32 stran. Jediný známý výtisk čísla 1 má strany 6-7, 14-15 nepotištěné.
Časopis nemá žádnou tiráž.
Rozměr 17x21 cm

3. ročník
Údaje z čísla 1:
podtitul časopis junáků jednoty pražské a lounské a junaček „Chodek“ obou jednot.
Rok 1920. Praha 10. dubna 1920. Číslo 1.
Vydává: Hlavní stan pražské junácké jednoty „Psohlavců“. Řídí tiskový vůdce br. Skůček Jiří. Redakci zodpovídá vrchní vůdce jedn. Pražské br. Bukovanský Karel. V tiráži uvedeno: Nákladem hlav. Stanu pražské jednoty Psohlavců. Tisk L. Třešňák.
Číslo 2 není známo.
Údaje z čísla 3:
podtitul časopis junáků „Psohlavců“ a junaček Chodek Pražské jednoty.
Ročník I. Praha 1. července 1920. Číslo 3.
Vydává: Pražská jednota Psohlavců. Praha I, Křižovnické nám. 3 (klášter). Řídí a redakci zodpoví náčelník Jaro Bělor, spolupracuje br. Bukanovský Karel. V tiráži uvedeno: Nákladem praž. jednoty „Psohlavců“, Praha I, Křižovnické nám. 3 (klášter). Tisk L. Třešňák.
Čísla jsou psána psacím písmem a rozmnožena.
Čísla mají 12, ? a 16 stran.
Rozměr 17x21 cm

4. ročník
podtitul List Československé Obce Psohlavců skautských odborů Záchrany. Vydává pražská jednota Psohlavců.
Rok 1922. Odpovědný redaktor N. Pokorný ml., redakce Praha II. 533.
V tiráži č. 1-2 uvedeno: Vydává pražská jednota Psohlavců, skautských odborů Záchrany v Praze. Administrace Praha II. 533. Vychází 12 krát do roka. Předplatné celoroční Kč. 10. Jednotlivé číslo Kč 1,-.
V tiráži č. 3-4 uvedeno: Vydává pražská jednota Psohlavců, skautských odborů Záchrany. Administrace a redakce Praha II. 533. Vychází 12 krát do roka. Předplatné celoroční Kč. 10. Jednotlivé číslo Kč 1,-.
Čísla jsou psána na psacím stroji.
Jsou stránkována průběžně 1-12 a 13-28.
Rozměr 15x24 cm

Z jiných pramenů

Druhý ročník vycházel od dubna 1918. Ve všech ročnících vyšlo vždy jen pár čísel, a to z finančních důvodů. (Zpravodaj sběratelů mládežnických odznaků č. 6)