1913
Šváb-Malostranský, Josef: Kašpárek skautem. 1913.   více
 
1921
Skautské besedy. 1921.   více
Zpověď skauta nováčka. Žertovný výstup. 1921.   více
 
1922
V tichu přírody. Skautská scéna. 1922.   více
 
1923
Koželský, Josef: Noc a den v táboře junáků. 1923.
ÚSK
více
Hubálek, K. O.: Skauting. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923.   více
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Ars, 1923.
ÚSK
více
Emlyn, C. W.: Dobrý skutek. Praha: Josef Šváb, 1923.   více
 
1924
Vyskočil, Quido Maria [Antonín Ludvík Vyskočil]: O vůdcovství. 1924.   více
 
1925
Válek, Richard: V záři ohně. Praha: František Švejda, 1925.
ÚSK
více
Homolka, František: Skautík. 1925.
ÚSK
více
 
1926
Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. 1926.   více
Pecháček, J.: Vrah. 1926.   více
 
1927
Liška-Doudlebský, Josef: Dobrodružství svatojánské noci. Soběslav: nákladem vlastním, 1927.   více
Kňourek, František: Do tábora. [b. m.]: nákladem vlastním, 1927.
ÚSK
více
Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. Soběslav: Šmíd a spol., 1927.   více
 
1928
Válek, Richard: Noční lov. 1928.
ÚSK
více
Filinger, Alois: Loučení s tábořištěm. 1928.   více
 
1929
Relich, L.: Zkrocený tramp. 1929.   více
 
192?
Liška-Doudlebský, Josef: Svornost. 192?.   více
 
1931
Volkenstein, V.: Maugli. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931.   více
 
1933
Šimánek, Josef: Tvář Aigipanova. 1933.
ÚSK
více
Filinger, Alois: Dobré vítězí. 1933.   více
 
1934
Válek, Richard: Sirotci. 1934.   více
 
1935
Pátek, F.: Sny mladých junáků. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935.
ÚSK
více
 
1938
Novák, Vladimír; Relich, Ladislav: Signál trubky. 1938.   více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1938.
ÚSK
více
 
193?
Záhejský, Kamil: Junákova zkouška (Sen letní noci.) Hra se zpěvy a tanci ze života skautů - nováčků ve 4 dějstvích. [Praha?]: [nákladem vlastním?], 193?.
ÚSK
více
 
1940
Martinovský, Jan Otakar: Jiskra v popelu. 1940.   více
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1940.
ÚSK
více
 
1945
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. Praha: Junácká edice, 1945.   více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Antonín Kleinwächter, 1945.   více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1945.   více
 
1946
Dlouhán; Kamo [sestavil]: Hrst výstupů a písniček k táborovému ohni. Praha: Středisko Junáka Šipka, 1946.
ÚSK
více
Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946.
ÚSK
více
Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. [B. m.]: [b. n.], 1946.   více
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.  
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.
ÚSK
Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech. Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946.
ÚSK
více
Stránecký, Ivan: Štědrý den. 1946.   více
Novák, Jaroslav: Tihle tatínkové. Praha: Junácká edice, 1946.
ÚSK
více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška indiánova. 1946.   více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1946.   více
Skalník, Milan: Cesta statečných srdcí. 1946.
ÚSK
více
Zajíček, Fráňa [sestavil]: Junácká besídka. [B. m.]: [b. n.], 1946.   více
 
1947
Šmrhová, Marie: Horské hnízdo. Praha: Jos. R. Vilímek, 1947.   více
Papež, František Xaver [sestavil]: Hrst výstupů, her a pod., k táborovému ohni i na jeviště. Pacov: Vatra, 1947.   více
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Junácká edice, 1947.
ÚSK
více
Pludek, Alexej: Statečná slova. 1947.
ÚSK
více
Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Praha: A. Neubert, 1947.   více
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1947.
ÚSK
více
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1947.   více
Tichý, Josef: Za statečný čin. 1947.   více
Lužanská, Karla [Karla Česáková]: Tři junáci ve stanu, kromě psa. [B. m.]: [b. n.], 1947.   více
 
1948
Kňourek, František: Noční lov. 1948.   více
Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. Brno: Klen, 1948.
ÚSK
více
 
194?
Sekera, Leopold; Zeman, Jan: Náš táborák. 194?.   více
Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky. Brno: Klen, 194?.
ÚSK
více
Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. Brno: Klen, 194?.
ÚSK
více
Bubáček, Miloslav: Vysílačka OK 28 neb Boj o vlajku. Brno: Klen, 194?.
ÚSK
více