V levé části okna si vyberte kategorii literatury, kterou chcete zobrazit.

Novinky
4. 11. 2019 Podařilo se propojit Skautkou literaturu s e-knihovnou Skautského institutu. Pokud je tedy publikace naskenovaná v e-knihovně, lze se na její plný text prokliknout přímo odsud. Takto dostupné publikace jsou podtržené.
13. 10. 2019 Založeny kategorie Slovenské a Šrámizdat, do kterých budou postupně přibývat nové publikace.
13. 10. 2019 Přejmenována kategorie Příručky na Příručky a řády a přesunuty do ní publikace z kategorií Řády a předpisy a Stupně a odborky (které tím zanikly).
12. 2. 2017 Databáze převedena do UTF-8.
9. 3. 2016 Aktualizovány údaje o všech časopisech na základě nových poznatků. V brzké době se objeví i více scanů obálek časopisů.
30. 8. 2015 Provedena revize kategorie Stezky, deníky, záznamy. Doplněn chybějící popis a nově získané obrázky.
31. 5. 2015 Postupně přidáváme ikonku "ÚSK" k publikacím, které najdete v Ústřední skautské knihovně v Praze. Je možno je prezenčně studovat po předchozí dohodě v Praze - Čimicích.
24. 3. 2015 V průběhu března přidáno několik desítek nových publikací a obrázků. Začínáme také přidávat ikonku "ÚSK" k publikacím, které jsou v originále uloženy v Ústřední skautské knihovně. Více informací poskytne Skautský institut A. B. Svojsíka.
18. 11. 2014 Přidáno několik desítek nových obrázků, převážně almanachů.
15. 9. 2014 Průběžně přidávány nově získané obrázky a popisky. Doplněny údaje o Tiskové službě Svazu junáků skautů RČS z let 1936-1939 v sekci časopisy.
5. 4. 2014 Přidány nové obrázky a publikace.
5. 1. 2014 Přidáno několik desítek obrázků. Budou následovat zcela nově objevené publikace.
26. 12. 2012 Dokončena kategorie Exilová literatura, přidány všechny dostupné obrázky a popisky. Některé publikace se dosud nepodařilo fyzicky ověřit - pak je uveden pouze odkaz na zdroj, odkud jsou údaje převzaty. Pokud jakoukoli z těchto publikací máte, prosím ozvěte se mi. Děkuji zaměstancům knihovny Libri prohibiti za vstřícnost a trpělivost. Větsinu publikací exilové literatury najdete právě tam.
9. 9. 2012 Přidáno 27 zcela nových položek exilové literatury. Přidal jsem i tituly, které nejsou přímo skautské, ale vyšly jako příloha časopisu Skaut-exulant. Odlišeno kurzívou. Některé publikace nejsou fyzicky doloženy - pak uvádím alespoň odkaz na bibliografii, ze které jsem zmínku převzal.
26. 8. 2012 Přidáno dvacet popisků k exilové literatuře.
4. 1. 2012 Přidáno 38 nových obrázků.
2. 1. 2012 Zřízeny nové kategorie Katalogy, O skautingu 1948-1989 a Různé, do kterých byly přesunuty některé publikace, dříve vesměs nepřesně uváděné mezi Příručkami.
Vyřazeny knihy Holeček: Černohorstí junáci (není o skautech)
Glos: Co jsem viděl v Americe (napsal skaut, ale v knize zádná zmínka o skautech není)
ISAV tobě mladý dělníku a intelektuále (není skautské, pochází z doby, kdy se ISAW odkolonil od woodcraftu a změnil název na ISAV.)
Isawské písně (neověřeno, ale platí totéz co u předchozí publikace; správný název zřejmě Isavské písně.)
Noha: Bězící pás (platí totéz jako u předchozích publikací ISAVU; v básních přímá zmínka o junáctví není)
28. 12. 2011 Přidáno 23 nových podrobných popisků.
20. 12. 2011 V průběhu roku přidána řada obrázků a popisků. Na doplňování se stále pracuje.