Almanachy podle roku vydání

1912 - 2018

Rok 1913

Výroční zpráva c. k. I. české státní reálky v Plzni za školní rok 1912/13. Plzeň: nákladem ústavu, 1913.
Výroční zpráva o činnosti Svazu spolků a přátel pro těl. výchovu. 1913.

Rok 1915

Jarní dny junáků - českých skautů . 1915.

Rok 1921

kol.: Almanach domažlického gymnasia. 1921.
Výroční zpráva Svazu junáků-skautů republiky Československé za rok 1920. 1921.

Rok 1922

Zahraniční zpravodaj. Vydáno u příležitosti plzeňského sjezdu S. S. RČS. 1922.

Rok 1924

Památník zemského sjezdu svazových skautů Moravy a Slezska. 1924.
Zpráva o činnosti Svazu junáků-skautů republiky Československé v období 1922-23. 1924.

Rok 1925

kol.: Jubilejní památník prvních skautů na Moravě v Uherském Brodě 1915-1925. 1925.
Junák, slavnostní číslo skautů-junáků jaroměřských. 1925.
kol.: Skautské slavnosti od 11. do 13. července 1925. Pamětní list. 1925.
Protokol VIII. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1925.
Slavnostní list vydaný u příležitosti pětiletého trvání skautingu v Lomnici n. Pop. 1925.

Rok 1926

Výroční zpráva za léta 1924 a 1925 podaná Valnému sjezdu Svazu Junáků Skautů ČSR. 1926.
19. oddíl Svazu junáků-skautů Republiky československé Praha 1916-1926. [Praha]: [19. oddíl Svazu], 1926.

Rok 1928

Oslava desítiletého výročí 1.oddílu. 1928.
Pamětní list - pětiletí Junáctva Mladé generace Č. O. B. 1928.
kol.: Skaut. Almanach I. sboru Svazu skautů v Rokycanech. 1928.
Vystoupení Spartakových skautů práce na II. spartakiadě FPT. ve dnech 1., 5., 6. a 8. července 1928 v Praze na Letné. 1928.
Kotzman, A.: Zemský sjezd moravských a slezských oddílů Svazu skautů republiky čsl. 29. a 30. VI. 1928 v Brně (Všem 1.). 1928.

Rok 1929

Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J. 1929.
kol.: Jubilejní almanach skautů Hořických. [Hořice]: [b. n.], 1929.
Chalupný, Emanuel: Pamětní list k desátému výročí práce Sboru skautů v Táboře. 1929.
Mucha, Vilém: Ve škole jarého mládí. 1929.
Vystoupení dělnických skautů na župních zájezdech FPT v roce 1929. 1929.
Deset let skautingu v Jaroměři 1919-1929. [Jaroměř]: [b. n.], 1929.
Památce July Kozmačuka. 1929.

Rok 1930

kol.: Hlas tábora. Sborník skautů D. T. J. [Praha]: Ústřední rada skautů D. T. J., 1930.
IV. sjezd západočeské župy Svazu junáků - skautů RČS. 1930.
Kreitzer, Robert [redakce]: Naše cesta. 1930.
Skautské dni pořádané I. Oddílem Svazu Junáků - Skautů ve Strakonicích pod protektorátem slavné městské rady ve Strakonicích a pana posl. Rud. Berana za účasti okolních Oddílů ve dnech 5. a 6. července 1930 ve Strakonicích na Podskalí. 1930.
Kybal - Syrový, František; Novák, Jaroslav: Valný sjezd Svazu junáků-skautů R. Č. S. 22.-23. února 1930 v Praze. 1930.
Výroční zpráva o činnosti za rok 1929. [B. m.]: Župa „Přemysla Oráče“, 1930.
kol.: Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů republiky Československé za léta 1928 a 1929. 1930.
kol.: Skauting v Československu. 1930.

Rok 1931

El-car [Karel Jiráček]: Na proletářské frontě. Vystoupení SSP na III. federálním srazu v Praze 4.-6. července 1931. 1931.
Kučera, František: Skauting v menšinách. Ústí nad Labem: Župa Přemysla Oráče, 1931.
10 let sboru skautů DTJ Židenice 1921-31. 1931.
kol.: 10 let skautingu v Poštorné. 1931.
I. Oddíl Svazu Junáků Skautů R. Č. S. ve Strakonicích. 1931.
Tábory slovanských skautů. Praha: Svaz junáků-skautů RČS, 1931.
Mucha, Vilém: 10 let FPT 1921-1931. 1931.

Rok 1932

Památník skautské župy Jiráskovy vydaný ke krajskému sjezdu a župním závodům ve dnech 14.-16. května 1932 v Jaroměři. 1932.
Věstník skautské župy Jiráskovy. 1932.
Novák, Jan: Zpráva o činnosti Svazu junáků skautů republiky Československé za léta 1930 a 1931. 1932.
Skautské majales. Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků skautů R. Č. S., 1932.

Rok 1933

kol.: Památník vydaný místním sdružením Svazu junáků - skautů RČS. v Rokycanech k župním skautským slavnostem ve dnech 3.-5. června 1933 v Rokycanech. Rokycany: Místní sdružení Svazu junáků-skautů RČS, 1933.
kol.: Památník vydaný Místním sdružením Svazu Junáků Skautů R. Č. S. v Dobrušce. 1933.
kol.: Sbor Svazu Junáků-Skautů RČS. 5. III. Březnice. 1933. 1933.
Župní sraz Riegrovy župy Svazu junáků-skautů RČS v Liberci 1933. Liberec: nákladem libereckých skautů, 1933.
Kongres národů - Skautské dny v Hranicích dne 5. a 6. července 1933. Hranice: Místní sdružení Svazu Skautů, 1933.
S modrou oblohou. 1933.
10. oddíl „Táborníků“ při Svazu Junáků Skautů v RČS. v Plzni. Prvá výroční zpráva za rok 1932. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1933.

Rok 1934

Almanach Krajem šesti řek. 1934.
Skautský almanach vydaný při příležitosti otevření skaut. domova v Hradci Králové. 1934.
15 let skautingu v Prostějově. Prostějov: Místní sdružení Svazu Junáků-skautů, 1934.
II. výroční zpráva T. 10. 1933. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1934.

Rok 1935

Němec, František [sestavil]: Buď připraven. Hodonský skaut. Hodonín: Sbor Svazu junáků skautů a skautek Č. S. R., 1935.
kol.: Československý skauting. Praha: nákladem vlastním, 1935.
Hrabák, Jar. [upravil]: Památník sjezdu a závodů východočeské župy Jiráskovy Svazu skautů RČS ve dnech 8.-10. června 1935 v Pardubicích. 1935.
Sraz župy Riegrovy SJS a S RČS v Ml. Boleslavi 8.-10. 6. 1935. 1935.
kol.: 20 let uherskobrodského skautingu stan. 1935.
Kraus, František [sestavil]: 85 let prvního presidenta RČS Dr. T. G. Masaryka 1850-1935. 1935.
III. výroční zpráva T. 10. 1934. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1935.
Statistika a přehled činnosti Sboru Svazu junáků skautů a skautek RČS. v Hodoníně. 1935.

Rok 1936

Almanach sboru junáků skautů a skautek Čs. republiky v Poličce 1918-1936. 1936.
Dělnické tělocvičné jednoty v době světové krise hospodářské. 1936.
Dvacet pět let čs. skautingu (Frýdek-Místek). 1936.
Osma hlásí. 1936.
Průkopník. Skautské číslo k zemským jubilejním slavnostem ve Zlíně. 1936.
Gabrle, Stanislav; Relich, Josef; Vrátný, Vít [sestavil]: Župní sraz Riegrovy župy Svazu junáků skautů a skautek RČS v Hořicích v Podkrkonoší. 1936.
IV. výroční zpráva 1935. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1936.
Jubilejní zemský sjezd Svazu Junáků Skautů a Skautek RČS. ve Zlíně. [Zlín]: Sjezdový výbor země Moravskoslezské, 1936.
Protokol XI. valného sjezdu Svazu Dělnických tělocvičných jednot československých. 1936.

Rok 1937

Almanach Krajem šesti řek. 1937.
kol.: Branný sraz župy Riegrovy Svazu junáků skautů a skautek RČS. Jičín: [b. n.], 1937.
Patnáct let jednotářského skautingu. 1937.
Charvát, Josef: Skaut-junák svému protektoru. 1937.
Skautský almanach vydaný při příležitosti župního sjezdu a závodů Jiráskovy župy SJS a S v Hradci Králové. 1937.
5. výroční zpráva 1936. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1937.

Rok 1938

kol.: Almanach místního sdružení a sboru junáků skautů a skautek RČS v Hlinsku v Č. 1918-1938. 1938.
Almanach župního sjezdu a branného srazu ve dnech 4.-6. června 1938 v Josefově. 1938.
Dvacet roků skautingu ve službách republiky. Výroční zpráva SJS RČS za r. 1936-37. 1938.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Osmička v životě a historii. 1938.
Radostná služba. 1938.
Skauting ve službách republiky. 1938.
Kalaš, Josef [vypravil]: Skauting ve službách republiky 1918-1938. Rokycany: I. oddíl Svazu junáků-skautů RČS, 1938.
kol.: Skautská stráž pod Jeseníky. 1938.
Skautské výkony. 1938.
Večeřek, Břetislav [redigoval]: Slezští skauti Svazu junáků skautů a skautek RČS. svým přátelům. Moravská Ostrava: Místní sdružení SJS. a S. RČS, 1938.
Židovská mládeži, představujeme se Ti... 1938.
VI. výroční zpráva 1937. T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1938.

Rok 1939

Dvořák, Jiří [redakce]: Rok 1938. Výroční zpráva o činnosti junáckého střediska v Praze VIII. - Kobylisích. 1939.
VII. výroční zpráva 1938 T 10. [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1939.

Rok 1940

8. výroční zpráva 10. T. 1939 . [Plzeň]: [10. oddíl Táborníků], 1940.

Rok 1945

Harák, A. V.: Odkaz rodné zemi. 1945.
Malásek, Zdeněk: Vzpomínky na II. státní kurs pro junácké vedoucí v Hor. Černošicích. 1945.
kol.: 25 let Junáka v Horažďovicích 1920-1945. 1945.
Katalog pro dny mládeže v Klatovech konané ve dnech 1. - 9. září 1945. 1945.
kol.: Sborník vzpomínek 19. XI. 1939-1945. [Praha]: Jednačtyřicítka, Junácké středisko INKA, 1945.
kol.: Skautské slavnosti 7.-9. září 1945 v Klatovech. Klatovy: Okresní rada skautů, 1945.
Tábor na „Větrné stráni“. 1945.

Rok 1946

kol.: I. oblastní junácké slavnosti 29.-30. června 1946 v Jihlavě. 1946.
kol.: Jubilejní junácké slavnosti v Chotěboři. 1946.
Mluvím k Vám... Památník na Františka Sadílka ubitého v Mauthausenu. 1946.
kol.: Památník Junáckého střediska Javor v Čes. Třebové. Česká Třebová: Junácké středisko „Javor“, 1946.
Skautský večer pořádaný 1. oddílem Junáka ve Velkém Meziříčí dne 2. května 1946. 1946.
Talík, Alois Fr. [a kol.]: Sport a tělovýchova v pohraničí. 1946.
kol.: Třináctka vzpomíná. Praha: XIII. středisko Junáka, 1946.
V den sv. Jiří, ochránce junáků celého světa, posíláme skautský pozdrav... 1946.
kol.: Vatra. Jubilejní památník prvních moravských junáků v Uh. Brodě. Uherský Brod: Středisko Junáka, 1946.
kol.: Výroční zpráva X. střediska Junáka Radim okrsek Kolín-venkov. 1946.
Dvořák, Jiří [Sopka, uspořádal]; Průcha, Karel [uspořádal]: I. sjezd výchovného odboru Junáka a junáckých profesorů a učitelů. Praha: Výchovný odbor junáckého kmene Junáka, ústředí skautské výchovy, 1946.
Choura, D.: 15. výročí založení Junáka v Milovicích. Milovice: b. n., 1946.

Rok 1947

kol.: Almanach let 1945-1947 (Žabovřesky 74. a 23. dívčí odd.). 1947.
kol.: Almanach let 1945-1947 (Žabovřesky 74.oddíl). 1947.
Almanach prvního oblastního srazu 17. oblasti poještědské v Liberci 1947. 1947.
kol.: Československo na Jamboree Míru Francie 1947. 1947.
kol.: Dvojka Praha 1916-1947. 1947.
kol.: JUNÁK středisko Nový Jáchymov. 1947.
Šabacký, Josef: Nezapomeneme... Památník osmi členů 14. O. S. ve Znojmě, kteří padli ve druhé světové válce. 1947.
kol. [Redakční kroužek SPJ a Junáka v Čáslavi, sestavil]: Pamětní almanach k slavnostnímu otevření Junáckého domova v Čáslavi. 1947.
kol.: Sborník vydaný k prvému oblastnímu sjezdu junáků a skautek oblasti Benešovské. 1947.
Kolář, O.: 25 let skautingu ve Zlíně. 1947.
Burešová, E. [a kol.]: Jeden z nich. 1947.
Sborník pardubického Junáka. 1947.

Rok 1948

kol.: Junácký památník jubilejních oslav 25 let trvání skautingu v Třebíči. 1948.
kol.: Sjezd a závody Jiráskovy oblasti Junáka v Králíkách pod Sněžníkem ve dnech 15., 16. a 17. května 1948. 1948.
25 let skautingu Světlá n. S. Světlá nad Sázavou: Junák, 1948.

Rok 1949

kol.: Sborník Jednačtyřicítky 1939-1949. 1949.

Rok 194?

Talík, Alois Fr. [a kol.]: Almanach sjednocené tělovýchovy a sportu. 194?.

Rok 1950

Batelka, Josef [a kol.]: Bratři nezapomeňte. Vzpomínkový almanach 2. oddílu Junáka Plánice. [Plánice]: [nákladem vlastním], 1950.

Rok 1968

Čáka, Jan [Bažant, uspořádal]: Brdským skautům. Příbram: 2. oddíl Junáka, 1968.
kol.: Cesta Dvojky. [Příbram]: [nákladem vlastním], 1968.
Makásek, Ivan [Medvěd - Hiawatha]: Stezkou Neskenonu. 1968.

Rok 1969

kol.: Junácká ročenka skautských oddílů Teplicka. 1969.
kol.: Padesát let příbramského skautingu 1919-1969. 1969.
kol.: 50 let Junáka ve Vyškově. 1969.
Skautský almanach vydaný u příležitosti otevření junáckých kluboven v Hradci Králové v červnu 1969. 1969.
kol.: 30 let skautingu na Spořilově. 19. listopad 1939-1969. [Praha]: Jednačtyřicítka, 1969.
Štáfl, E. [Káj]: 50. výročí Junáka v Havlíčkově Brodě 1919-1969. 1969.

Rok 1970

Munzar, B.; Veselý, S.: Dvůr Králové. 1970.
Kosňovský, E.: 50 let Junáka v Hranicích. 1970.

Rok 1971

Vavrda, Miloslav [uspořádal]: Devadesát let života Ferdinanda Krcha, zasloužilého učitele. 1971.
2. stezkou Neskenonu. 1971.

Rok 1974

Echo - desátý rok karvinské TROJKY 1973-1974. 1974.
3. stezkou Neskenonu. 1974.

Rok 1977

4. stezkou Neskenonu. 1977.

Rok 1978

Ostříž. U příležitosti 10. výročí založení vydává 6. odd. Ostříži Olomouc. 1978.

Rok 1979

Třináct letokruhů - historie D. T. O. - 7. dívčího Praha. 1979.

Rok 1980

Almanach II. 1932-1935. 1980.
5. stezkou Neskenonu. 1980.

Rok 1982

Čilouš: Historie turisticko-tábornického oddílu Žáby. Díl I. (1979-1982). 1982.

Rok 1983

Historie turisticko-tábornického oddílu Žáby rok 1982-83. 1983.

Rok 1985

Almanach III. 1936-1940. 1985.

Rok 1988

Vodácký oddíl Albatros Nové Město nad Metují. 20 let. 1988.

Rok 198?

Almanach 1. 1919-1931. 198?.