Dramata podle roku vydání

1912 - 2018

Rok 1913

Šváb-Malostranský, Josef: Kašpárek skautem. 1913.

Rok 1921

Skautské besedy. 1921.
Zpověď skauta nováčka. Žertovný výstup. 1921.

Rok 1922

V tichu přírody. Skautská scéna. 1922.

Rok 1923

Koželský, Josef: Noc a den v táboře junáků. 1923.
Hubálek, K. O.: Skauting. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923.
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Ars, 1923.
Emlyn, C. W.: Dobrý skutek. Praha: Josef Šváb, 1923.

Rok 1924

Vyskočil, Quido Maria [Antonín Ludvík Vyskočil]: O vůdcovství. 1924.

Rok 1925

Válek, Richard: V záři ohně. Praha: František Švejda, 1925.
Homolka, František: Skautík. 1925.

Rok 1926

Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. 1926.
Pecháček, J.: Vrah. 1926.

Rok 1927

Liška-Doudlebský, Josef: Dobrodružství svatojánské noci. Soběslav: nákladem vlastním, 1927.
Kňourek, František: Do tábora. [b. m.]: nákladem vlastním, 1927.
Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. Soběslav: Šmíd a spol., 1927.

Rok 1928

Válek, Richard: Noční lov. 1928.
Filinger, Alois: Loučení s tábořištěm. 1928.

Rok 1929

Relich, L.: Zkrocený tramp. 1929.

Rok 192?

Liška-Doudlebský, Josef: Svornost. 192?.

Rok 1931

Volkenstein, V.: Maugli. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931.

Rok 1933

Šimánek, Josef: Tvář Aigipanova. 1933.
Filinger, Alois: Dobré vítězí. 1933.

Rok 1934

Válek, Richard: Sirotci. 1934.

Rok 1935

Pátek, F.: Sny mladých junáků. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935.

Rok 1938

Novák, Vladimír; Relich, Ladislav: Signál trubky. 1938.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1938.

Rok 193?

Záhejský, Kamil: Junákova zkouška (Sen letní noci.) Hra se zpěvy a tanci ze života skautů - nováčků ve 4 dějstvích. [Praha?]: [nákladem vlastním?], 193?.

Rok 1940

Martinovský, Jan Otakar: Jiskra v popelu. 1940.
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1940.

Rok 1945

Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. Praha: Junácká edice, 1945.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Antonín Kleinwächter, 1945.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1945.

Rok 1946

Dlouhán; Kamo [sestavil]: Hrst výstupů a písniček k táborovému ohni. Praha: Středisko Junáka Šipka, 1946.
Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946.
Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. [B. m.]: [b. n.], 1946.
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.
Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech. Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946.
Stránecký, Ivan: Štědrý den. 1946.
Novák, Jaroslav: Tihle tatínkové. Praha: Junácká edice, 1946.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška indiánova. 1946.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1946.
Skalník, Milan: Cesta statečných srdcí. 1946.
Zajíček, Fráňa [sestavil]: Junácká besídka. [B. m.]: [b. n.], 1946.

Rok 1947

Šmrhová, Marie: Horské hnízdo. Praha: Jos. R. Vilímek, 1947.
Papež, František Xaver [sestavil]: Hrst výstupů, her a pod., k táborovému ohni i na jeviště. Pacov: Vatra, 1947.
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Junácká edice, 1947.
Pludek, Alexej: Statečná slova. 1947.
Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Praha: A. Neubert, 1947.
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1947.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1947.
Tichý, Josef: Za statečný čin. 1947.
Lužanská, Karla [Karla Česáková]: Tři junáci ve stanu, kromě psa. [B. m.]: [b. n.], 1947.

Rok 1948

Kňourek, František: Noční lov. 1948.
Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. Brno: Klen, 1948.

Rok 194?

Sekera, Leopold; Zeman, Jan: Náš táborák. 194?.
Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky. Brno: Klen, 194?.
Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. Brno: Klen, 194?.
Bubáček, Miloslav: Vysílačka OK 28 neb Boj o vlajku. Brno: Klen, 194?.