Dramata podle roku vydání

1912 - 2018

Rok 1913

Šváb-Malostranský, Josef: Kašpárek skautem. 1913.
Rok vydání uveden podle Palivce. Na stránkách www.amaterskedivadlo.cz je uveden rok 1914.

Rok 1921

Skautské besedy. 1921.
Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel.
Č. 1 Zpověď nováčka-skauta. Žert. výst. Kč 1,20
Č. 2 V tichu přírody. Sk. scéna. Kč 1,20
Č. 3 Proslov k zahájení besedy s Filulijou. Báseň. Kč 0,60
Č. 4 Jídelna u zeleného stromu. Píseň. Kč 0,60
Č. 5 Jak skaut vypadati nemá. Stínohra. Kč 0,60
Č. 6 Májová beseda. Proslov, recit., zpěv, hudba. Kč. 1,80
(Ústř. D. T. J.)
Nonni, str. 7-8

Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel. Praha, SDTJ 1921/2.
Č. 1: Zpověď skauta- nováčka (Žertovný výstup)
2: V tichu přírody (Skautská scéna)
3: Proslov k zahájení besedy. Fijulion (Píseň)
4: Jídelna u zeleného stromu (Píseň)
5: Jak skaut vypadat nemá (Stínohra)
6: Májová beseda (Proslov, recitace, zpěv, hudba)
7: Naše písně.
Palivec, str. 103

Doloženy svazky 1, 2, 7 - uvedeny též pod samostatnými hesly v kategoriích drama ta a zpěvníky.
Zpověď skauta nováčka. Žertovný výstup. 1921.
Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel. Vede a pořádá Ústřední rada Skautů Dělnických tělocvičných jednot československých. Číslo 1.

Rok 1922

V tichu přírody. Skautská scéna. 1922.
Skautské besedy. Sbírka vhodných programových čísel. Vede a pořádá Ústřední rada Skautů Dělnických tělocvičných jednot československých. Číslo 2.

Rok 1923

Koželský, Josef: Noc a den v táboře junáků. 1923.
Podtitul První skautská divadelní hra o 2 dějstvích, s přednáškou se svět. obrazy a dohrou.
Neobsahuje text vlastní hry, jen postavy a shrnutí obsahu.
Hubálek, K. O.: Skauting. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923.
Hubálek, K. O.: Skauting. Žert o jednom jednání
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1923
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze VII., společnost s r. o.
Cena: 4,30 Kč
Edice: Dětské divadlo, svazek XX
Ediční číslo: Publikace 472
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 62
Pozn.: Svazek obsahuje dále hry Dvacátý osmý říjen 1918 (str. 21-35) a Socialisace (str. 37-62). Hra je zmiňována v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 243).
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Ars, 1923.
Driml, Karel: Sluneční údolí. Hra ze života Indiánů.
Praha: Ars, 1923
Ilustroval: Jos. Wenig
Vydal: firma Ars, umělecká agentura a nakladatelství (Karel Waszmuth), Praha II., Národní tř. 24, Šlikův palác (v mém vydání tento údaj přelepen textem Nákladem knihtiskárny a nakladatelství “Loutkáře”, společnosti s. r. o. v Chocni)
Tisk: Závod pro graf. umění Jan Zieglosser, Král. Vinohrady 1095
Cena: 5 Kč
Další údaje: Provozovací právo zadává výhradně Spolek českých spisovatelů belletristů “Máj”, Praha II., Národní třída 18. Každé provozování bez povolení stíhá se soudně.
Rozměr: 12x19 cm
Stran: 32
Emlyn, C. W.: Dobrý skutek. Praha: Josef Šváb, 1923.

Rok 1924

Vyskočil, Quido Maria [Antonín Ludvík Vyskočil]: O vůdcovství. 1924.

Rok 1925

Válek, Richard: V záři ohně. Praha: František Švejda, 1925.
Válek, Richard: V záři ohně. Obraz ze života junáků o 1 dějství
Praha: František Švejda, 1925
Vydal: Divadelní nakladatelství František Švejda, Praha VIII.
Tisk: Alois Lapáček v Praze V.
Edice: Divadelní sborník mládeže, svazek 20
Rozměr: 11x17 cm
Stran: 40
Pozn.: Hra je zmiňována v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 243): Válkova hra velebí přírodu a ušlechtilé mládí, ale je příliš lyrická a idealisuje postavy hochů a jejich vůdce.
Homolka, František: Skautík. 1925.
Pozn.: Hra je zmiňována v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 243): Homolkova hra podává kus radostného života skautů. Řeči a scény jsou opravdu dětské a dobře odpozorované, ale hra sama je spíše idylická a má málo opravdového dramatického vzruchu.

Rok 1926

Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. 1926.
Pecháček, J.: Vrah. 1926.
Pecháček J.: Vrah. Veselý příb. ze sk. života o 1 zásahu se zpěvem a tancem. P 1926 (Spoj. sbory junáků-skautů), k. f., 16 s. (Skautská scéna sv. 1) Kč 1,50
Nonni, str. 7

Rok 1927

Liška-Doudlebský, Josef: Dobrodružství svatojánské noci. Soběslav: nákladem vlastním, 1927.
Doudlebský, J. L.: Dobrodružství svatojánské noci. Žert ze skautského života o 1 aktu
Soběslav: nákladem vlastním, 1927
Obálkový název: Dobrodružství svatojanské noci. Žert ze skautského života o 1 aktu
Tisk: Šmíd a spol. v Soběslavi
Edice: Naše divadlo, svazek I., číslo 4
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 24
Kňourek, František: Do tábora. [b. m.]: nákladem vlastním, 1927.
Kňourek, František: Do tábora. Hra o třech jednáních ze skautského života
[b. m.]: nákladem vlastním, [1927]
Tisk: Knihtiskárna Františka Navrátila v Břeclavi
Rozměr: 11x15 cm
Stran: 112
Pozn: Kratičká recenze vyšla v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 3-4, str. 90): Tato hra, i když je tendenční, je plná života, rušná, ilustruje velmi obratně snahy i život skautský a bude i divadelně účinnou. Svému účelu vyhoví výborně.
Liška-Doudlebský, Josef: Lupiči. Soběslav: Šmíd a spol., 1927.
Doudlebský, J. L.: Lupiči. Žert o jednom aktu
Soběslav, Šmíd a spol., [1927]
Obálkový název: Lupiči. Žert v jednom aktu
Tisk: Šmíd a spol. v Soběslavi
Vydání: 2.
Cena: 4,- (tužkou)
Edice: Naše divadlo, svazek 2
Další údaje: Předmluva k II. vydání začíná slovy: „Tuto aktovku napsal jsem na žádost několika funkcionářů skautských kmenů koncem roku 1926...“
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 24

Rok 1928

Válek, Richard: Noční lov. 1928.
Filinger, Alois: Loučení s tábořištěm. 1928.
Pozn.: Hra je zmiňována v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 9-10, str. 243).

Rok 1929

Relich, L.: Zkrocený tramp. 1929.
Relich L.: Zkrocený tramp. Skautská hra. P 1929 (Ústř. D. T. J.), 8°, 8 s., Kč 3,50
Nonni, str. 7

Rok 192?

Liška-Doudlebský, Josef: Svornost. 192?.
Publikace zatím není doložena.

Rok 1931

Volkenstein, V.: Maugli. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931.
Volkenstein, V.: Maugli. Divadelní hra pro děti podle R. Kiplinga v 5 jednáních.
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1931
Přeložil: Václav Valenta - Alfa
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Parze VII., Bělského tř. 967, Společnost s r. o. Filiálka v Brně, Masarykova 22/24, a v Banskej Bystrici.
Cena: 7,20 Kč
Edice: Dětské divadlo, svazek XLVIII; řídí Fr. Heran
Ediční číslo: 924
Další údaje: Repertiorní hra „Státního dětského divadla“ v Leningradě, Rusko. Hra vypravená po prvé ve „Státním dětském divadle“ roku 1920 režisérem G. Paskarem podle návrhů V. Andrejeva a hrána v této výpravě do března 1923 160kráte.
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 54 + 2 strany reklam na konci

Rok 1933

Šimánek, Josef: Tvář Aigipanova. 1933.
Šimánek Jos.: Tvář Aigipanova. Mythus o 1 dějství. P 1933 (Svaz), k. f., 32 s. (Sk. div. knih. č. 3) Kč 5
Nonni, str. 8
Filinger, Alois: Dobré vítězí. 1933.

Rok 1934

Válek, Richard: Sirotci. 1934.

Rok 1935

Pátek, F.: Sny mladých junáků. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935.
Pátek, F.: Sny mladých junáků. Dětská fantastická hra ve třech obrazech
Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1935
Obálkový název: Sny mladých junáků. Dětská fantastická hra o 3 obrazech
Vydal: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze VII., společnost s r. o. Filiálka v Brně, Masarykova třída 22/24, a v Banskej Bystrici.
Cena: 4 Kč
Edice: Knihovna „Dětské divadlo“, svazek 68; řídí Fr. Heran
Ediční číslo: Publikace 1099
Rozměr: 12x16 cm
Stran: 48

Rok 1938

Novák, Vladimír; Relich, Ladislav: Signál trubky. 1938.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1938.
Nonni: O tři orlí péra. - Poslední zkouška Indiánova. Scénický výstup pro 7 skautů. Brno 1938 (Nákl. A. Kleinwächtera), 8°, 4 s., (Skautská edice 3), Hektograf., Kč 1
Nonni, str. 7

Rok 193?

Záhejský, Kamil: Junákova zkouška (Sen letní noci.) Hra se zpěvy a tanci ze života skautů - nováčků ve 4 dějstvích. [Praha?]: [nákladem vlastním?], 193?.
Záhejský, Kamil: Junákova zkouška (Sen letní noci.) Hra se zpěvy a tanci ze života skautů - nováčků ve 4 dějstvích.
[Praha?]: [nákladem vlastním?], [193?]
Další údaje: Hudební doprovod složil Fr. Jiroš. Právo provozovací zastupuje Spolek českých spisovatelů-belltristů ?Máj?. Jedině přípustný hudební doprovod ve snadné úpravě zapůjčí na smluvenou dobu autor hry Kamil Záhejský, říd. uč. v. v., Praha-Košíře, Na Cibulce 352.
Rozměr: 15x22 cm
Stran: 40
Pozn: Kratičká recenze vyšla v časopise Úhor (20. ročník 1932, č. 3-4, str. 90): Oproti hře Do tábora vypadl pokus této agitační hry mdle, má méně skautského, více pohádkového a i tu bude vaditi rýmované veršování, ne vždy nejšťastnější.

Rok 1940

Martinovský, Jan Otakar: Jiskra v popelu. 1940.
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1940.

Rok 1945

Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. Praha: Junácká edice, 1945.
2. a 3. vydání:
Starec, Josef [Prófa]: „Nováček č. 500“. Propagační hra o junácích
Praha: Junácká edice, 1946
Obálkový název: „Nováček č. 500“. Junácká propagační hříčka
Tisk: rozmnoženo
Cena: 10 Kčs i s provozovacím právem
Další údaje: Vysílal rozhlas pro mládež 27. 8. 1945 16:30-17:00
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 9 + 2 strany not + nečíslovaná strana „Poznámka k I. vydání, Poznámka k II. vydání“
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Antonín Kleinwächter, 1945.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Scéna pro přírodu a jeviště
Brno: Antonín Kleinwächter, 1945
Vydal: Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská 69
Tisk: rozmnoženo
Vydání: 2. přepracované
Edice: Skautská edice, svazek 3
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 3 jednostranně potištěné listy volně vložené v obálce
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. 1945.

Rok 1946

Dlouhán; Kamo [sestavil]: Hrst výstupů a písniček k táborovému ohni. Praha: Středisko Junáka Šipka, 1946.
Kamo; Dlouhán: Hrst výstupů a písniček k táborovému ohni
Praha: Středisko Junáka Šipka, 1946
Tisk: rozmnoženo
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 29
Pozn.: Do strany 14 tištěno oboustranně, dále jednostranně. U jiného exempláře tištěny oboustranně též stránky 19-22.
Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946.
Svojše, Jaroslav: Jaký on byl - i my budeme! Junácké scénické pásmo k poctě zakladatele československého junáctví prof. A. B. Svojsíka u příležitosti oslavného junáckého Svojsíkova roku 1946
Plzeň: Západočeská oblast Junáka, 1946
Sestavil: Jaroslav Svojše, Kraslice
Tisk: Knihtiskárna Gustav Rühle, Kraslice, nár. správce Vilém Staněk
Administrace: Obl. ref. junácká výchova, Plzeň, U tržiště 1
Edice: Skautské příručky západočeské oblasti Junáka, sv. 4
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 8
Pozn.: Tato publikace se liší od ostatních příruček západočeské oblasti o něco menším formátem a především kvalitním tiskem (ostatní příručky byly tištěny pouze litograficky)
Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. [B. m.]: [b. n.], 1946.
Vlasák, V. Z.: Modrý chrobák. Hra ze života skautů za okupace o 4 obrazech a dohře
[B. m.]: [b. n.], 1946
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Než budete hru provozovati, vyžádejte si povolení Sdružení spisovatelů, belletristů „Máj“ Praha II., Vaňkova 23. Poprvé sehráli táborští Junáci dne 21. června 1946 v městském divadle v Táboře.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 25 (tištěno jednostranně)
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.
Starec, Josef [Prófa]: Nováček č. 500. 1946.
Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech. Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946.
Starý Vlk Lipínský: Pohádka dívčího tábora. Skautská divadelní hra o 3 obrazech
Janovice - Bystré: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, 1946
Vydal: Okrskové velitelství Junáka ve Frýdku, El. Krásnohorské 1131; Janovice - Bystré, dne 7. srpna 1946
Další údaje: Vložen leták mj. s údajem: „Od téhož autora vydány mimo jiné vynikající hry: Skaut milionářem, Svátek všech matek, Junácká hůl a j. Praha, září 1946, Ondra Horský. Národní knihtiskárna, Nový Jičín.“
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 16
Stránecký, Ivan: Štědrý den. 1946.
Novák, Jaroslav: Tihle tatínkové. Praha: Junácká edice, 1946.
Novák, Jaroslav: Tihle tatínkové. Divadelní hra.
Praha: Junácká edice, 1946
Obálkový název: „Tihle tatínkové...“ Junácká divadelní hra
Tisk: obálka tištěná, vnitřek rozmnožený
Cena: 10 Kčs i s provozovacím právem
Rozměr: 31x30 cm
Stran: 11 (modrá verze 10)
Pozn.: Vyšlo nejméně 2x, liší se obálkou (modrý tisk, černý tisk) i sazbou
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška indiánova. 1946.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1946.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Scéna pro jeviště a přírodu
Brno: Klen, 1946
Vydal: Nakladatelství Klen - Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská 69
Tisk: rozmnoženo
Vydání: 4.
Edice: Skautská edice, svazek 3
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 4
Pozn.: Jako 4. vydání je označena i verze bez obálky se stejnými údaji, avšak odlišně vysázená. Má jen tři stránky.
Skalník, Milan: Cesta statečných srdcí. 1946.
Zajíček, Fráňa [sestavil]: Junácká besídka. [B. m.]: [b. n.], 1946.
Fráňa Zajíček [sestavil]: Junácká besídka
[B. m.]: [b. n.], [1946]
Další údaje: Soubor oběžníků duchovní rady Junáka stejnorodým katolickým oddílům s výběrem programu pro pořádání besídek.
Rozměr: 14x19 cm
Stran: 48
Pozn.: Publikace se skládá z tvrdých desek a šesti číslovaných oběžníků.

Rok 1947

Šmrhová, Marie: Horské hnízdo. Praha: Jos. R. Vilímek, 1947.
Šmrhová, Marie: Horské hnízdo. Hra o třech jednáních s předehrou
Praha: Jos. R. Vilímek, 1947
Předmluva: Marie Žákova, I. místonáčelní Junáka
Obálka: Antonín Morávek
Tisk: Jos. R. Vilímek
Náklad: 2000 výtisků
Cena: 24 Kčs
Edice: Mladá scéna. Divadelní knihovna české mládeže, svazek 7; rediguje prof. Vladimír Kovářík
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 51
Papež, František Xaver [sestavil]: Hrst výstupů, her a pod., k táborovému ohni i na jeviště. Pacov: Vatra, 1947.
Papež, František Xaver: Hrst výstupů, her a pod., k táborovému ohni i na jeviště
Pacov: Vatra, 1947
Tisk: obálka tištěná, vnitřek rozmnožený
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 29 (správně 30 - strana 25 omylem 2x)
Driml, Karel: Sluneční údolí. Praha: Junácká edice, 1947.
Driml, Karel: Sluneční údolí. Hra ze života Indiánů
Praha: Junácká edice, 1947
Předmluva: Rudolf Plajner
Vydal: Junácká edice, Praha II., Štěpánská ul. 61, Lucerna
Tisk: knihtiskárna „Blahoslav“ v Praze
Vydání: 2.
Cena: 18 Kčs (na jiném výtisku přetištěno razítkem na 15 Kčs)
Rozměr: 10x14 cm
Stran: 32
Pludek, Alexej: Statečná slova. 1947.
Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Praha: A. Neubert, 1947.
Valenta-Alfa, Václav: Škola se směje. Pásmo veselých scének, písní, básní a tělocvičných růzností
Praha: A. Neubert, 1947
Vydal: A. Neubert v Praze, Hybernská 12
Tisk: M. Knapp v Karlíně
Vydání: 1.
Náklad: 3000 výtisků
Cena: 21 Kčs
Edice: Dětská scéna, svazek 27; řídí Fr. Cimler
Další údaje: Pro školní besídky, skautské táboráky a sokolské akademie.
Rozměr: 13x20 cm
Stran: 72
Pozn.: Zařazeno pouze kvůli zmínce o „skautských táborácích“ na titulním listu, jednotlivé scénky se skautů netýkají.
Foglar, Jaroslav: Tábor ve Sluneční zátoce. 1947.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Brno: Klen, 1947.
Nonni [Antonín Kleinwächter]: Tři Orlí péra. Poslední zkouška Indiánova. Scéna pro jeviště a přírodu
Brno: Klen, 1947
Vydal: Nakladatelství Klen, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská 69
Tisk: rozmnoženo
Vydání: 6, přepracované
Náklad: 250 výtisků
Edice: Skautská edice, svazek 3
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 3
Tichý, Josef: Za statečný čin. 1947.
Tichý, Josef: Za statečný čin. Hra ze života junáků za okupace o 3 dějstvích. Velká Polom, Junák 1947, 16 s.
Palivec, str. 104
Lužanská, Karla [Karla Česáková]: Tři junáci ve stanu, kromě psa. [B. m.]: [b. n.], 1947.
Lužanská, Karla: Tři junáci ve stanu, kromě psa. Hra pro junáky o třech dějstvích
[B. m.]: [b. n.], [1947]
Tisk: rozmnoženo
Cena: 27 Kčs
Další údaje: Provozovací právo zadává „Lidové umění“, Praha-Smíchov, Pod Kotlářkou 2198
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 38

Rok 1948

Kňourek, František: Noční lov. 1948.
Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. Brno: Klen, 1948.
Nešpůrek, Miroslav: Třináctkrát pro junáckou besídku. 13 výstupů pro junáky a skautky pro besídky a táborové ohně
Brno: Klen, 1947-1948
Spolupracovali: M. Štefanová, L. Kysela
Obálkový název: 13x pro junáckou besídku. 13 výstupů pro junáky a skautky k besídkám a táborovým ohňům
Vydal: Nakladatelství Klen, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská 69
Tisk: Pokorný a spol. v Brně (zřejmě jen obálka), vnitřek rozmnožen
Další údaje: Na konci čtyři písně s notovým doprovodem: Námořníček, Když velké slunce..., Tmy vláda, Bylo nás roku onoho.
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 39 + 4 nestránkované strany s písněmi

Rok 194?

Sekera, Leopold; Zeman, Jan: Náš táborák. 194?.
Scénka pro jeviště nebo k táborovému ohni s písněmi.
Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky. Brno: Klen, 194?.
Bubáček, Miloslav: Pirát a spol. Škubánky
Brno: Klen, [194?]
Vydal: Nakladatelství Klen Brno, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská ul. 69
Tisk: rozmnoženo
Cena: 30 Kčs i s provozovacím právem (razítko)
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 25 (Pirát a spol.), 9 (Škubánky)
Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. Brno: Klen, 194?.
Bubáček, Miloslav: Ve vlčáckém táboře. 4 aktovky pro vlčata
Brno: Klen, [194?]
Vydal: Klen, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská ulice 69
Tisk: rozmnoženo
Další údaje: Obsahuje 4 aktovky:
1. Soud ve vlčáckém táboře
2. Strach má velké oči
3. Začarovaný kůň
4. První jitro ve vlčáckém táboře
Rozměr: 15x21 cm
Stran: 7 + 6 +9 + 13 (každá aktovka stránkována samostatně)
Bubáček, Miloslav: Vysílačka OK 28 neb Boj o vlajku. Brno: Klen, 194?.
Bubáček, Miloslav: Vysílačka OK 28 neb Boj o vlajku. Hra ze života družiny Tygrů a Sobů
Brno: Klen, [194?]
Vydal: Nakladatelství Klen Brno, Antonín Kleinwächter, Brno 12, Bulharská ul. 69
Tisk: rozmnoženo
Cena: 25 Kčs i s provozovacím právem (razítko)
Rozměr: 21x30 cm
Stran: 26