O databázi

Údaje v databázi je možno si prohlížet seřazené podle roku vydání, příjmení autora nebo názvu publikace. Pokud autor není vůbec znám nebo se jeho jméno zatím nepodařilo zjistit, je kniha zařazena do kolonky "neznámý autor". Pokud je autorů více než čtyři, je publikace zařazena do kolonky "kolektiv autorů" a tito jsou uvedeni v doplňujících informacích.

V databázi najdete jméno autora v té podobě, jak je vytištěno v knize, a to i v případě, že je zde uveden pod pseudonymem nebo pouze pod přezdívkou. V hranatých závorkách je pak uvedeno jeho skutečné jméno, popř. přezdívka nebo údaj, že publikaci sestavil.

V některých knihách není uveden rok vydání. Pokud se ho podařilo zjistit z jiných zdrojů, je kniha při zobrazení podle roku pod příslušný rok zařazena. Nebyl-li přesný rok vydání spolehlivě zjištěn, najdete publikaci zařazenou zvlášť v kolonce např. 193? (pro knihu vydanou někdy ve třicátých letech). Při zobrazení podle autora a názvu je odhadnutá doba vydání uvedena stejným způsobem.

Doplňující informace lze zobrazit kliknutím na odkaz více za příslušným údajem v databázi. Tyto údaje jsou vkládány postupně s ohledem na dostupnost publikace. Najdete zde především veškeré údaje, které lze z knihy vyčíst (nakladatele, tiskaře, místo vydání, ilustrátora, náklad, cenu, edici, rozměr a počet stran) a dále skutečný vzhled publikace. U knih s tuhými deskami a přebalem by se měly objevit tři obrázky - přebal, desky a titulní list. Přebaly jsou ovšem vzácné a ne vždy se je podaří sehnat. Pokud na deskách není žádný text ani obrázek, nezobrazovali jsme je. U brožovaných knih najdete dva obrázky - obálku (od přebalu se liší tím, že ji zpravidla nelze z knihy sundat) a titulní list. Toto platí pouze u knih do roku 1950. U pozdějších titulů najdete zpravidla pouze jeden obrázek, a to buď přebal, nebo desky (vyšla-li kniha bez přebalu) nebo obálku. Rozměr publikace je uváděn zaokrouhleně na celé centimetry. Do počtu stran jsme zahrnuli poslední potištěnou stránku, obálku nepočítaje. Další údaje jsou získané z tiráže a není-li jí, pak z prvních stránek knihy, případně z obálky či přebalu.

V databázi najdete i knihy, které nejsou vysloveně skautské (obvykle kvůli době, ve které vyšly), avšak byly napsány skauty nebo jsou jinak skautsky zaměřené. Tyto knihy jsou odlišeny kurzívou. V prvním období skautingu do roku 1940 bylo hlavním kritériem pro zařazení takové knihy do databáze to, jestli je uvedena ve slavné Nonniho bibliografii (zejm. v kategorii "Skautská odborná", kde jsou např. i různé příručky YMCA). V letech nesvobody byly vybírány knihy napsané skauty (Zapletal, Vosátka, Elstner, Čáka), popř. kvalitní publikace obsahem se značně blížící skautské literatuře. Kurzívou jsou odlišeny i knihy, v nichž se o skautech hovoří pouze okrajově (v případě beletrie např. děti navštíví skautský tábor nebo vstoupí do skautského oddílu, aniž by se další děj odehrával ve skautském prostředí). V doplňujících informacích je zpravidla možné se dočíst, proč byla daná kniha do seznamu zařazena.